لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

پنل راهنما

آشنایی با اختصارات

PF نوع ساکت پوش فیت
S نوع ساکت چسبی
B روی کار ساختمان
BD زیر یا روی کار ساختمان
U بیرون مصالح ساختمان
UD داخل مصالح ساختمان
بدون سرب

شیریکطرفه قفل دار پوش فیت نارنجی

 • شیریکطرفه قفل دار پوش فیت نارنجی - پلیمر گلپایگان
 • شیریکطرفه قفل دار پوش فیت نارنجی - پلیمر گلپایگان
 • شیریکطرفه قفل دار پوش فیت نارنجی - پلیمر گلپایگان
 • استاندارد :

  ایران اروپا
  INSO 9118-1 EN 1401-1
  کد محصول ضخامت (mm) قطر (mm) کد موارد مصرف سفارش آنلاین
  PG 4251 F 3.2 110 BD
  PG 4252 F 3.2 125 BD
  PG 4253 F 4 160 BD
  PG 4254 F 4.9 200 BD