لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

۵۷۰۰۵ - ۰۳۱
حضور همکاران محترم فروشگاه آقای فرهنگیان نماینده پلیمرگلپایگان در قم تیرماه 1402

حضور همکاران محترم فروشگاه آقای فرهنگیان نماینده پلیمرگلپایگان در قم تیرماه 1402

مشاهده
بازدید از شرکت پلیمر گلپایگان و همایش جهت مجریان عزیز شیراز به همراه نمایندگی محترم جناب آقای گنجی زاده - خرداد 1401

بازدید از شرکت پلیمر گلپایگان و همایش جهت مجریان عزیز شیراز به همراه نمایندگی محترم جناب آقای گنجی زاده - خرداد 1401

مشاهده
بازدید از شرکت پلیمر گلپایگان و همایش جهت مجریان عزیز شیراز به همراه نمایندگی محترم جناب آقای گنجی زاده - آذر 98

بازدید از شرکت پلیمر گلپایگان و همایش جهت مجریان عزیز شیراز به همراه نمایندگی محترم جناب آقای گنجی زاده - آذر 98

مشاهده
بازدید از شرکت پلیمر گلپایگان و همایش جهت مجریان عزیز کرمانشاه به همراه نمایندگی محترم جناب آقای منتظر - آذر 98

بازدید از شرکت پلیمر گلپایگان و همایش جهت مجریان عزیز کرمانشاه به همراه نمایندگی محترم جناب آقای منتظر - آذر 98

مشاهده
بازدید از شرکت پلیمر گلپایگان و همایش جهت مجریان عزیز کرمان به همراه نمایندگی محترم جناب آقای ترابی - آذر 98

بازدید از شرکت پلیمر گلپایگان و همایش جهت مجریان عزیز کرمان به همراه نمایندگی محترم جناب آقای ترابی - آذر 98

مشاهده
بازدید از شرکت پلیمر گلپایگان و همایش جهت مجریان عزیز تربت جام به همراه نمایندگی محترم جناب آقای احراری - آبان 98

بازدید از شرکت پلیمر گلپایگان و همایش جهت مجریان عزیز تربت جام به همراه نمایندگی محترم جناب آقای احراری - آبان 98

مشاهده