لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

۵۷۰۰۵ - ۰۳۱

کاتالوگها

 • این کاتالوگ شامل موارد کاربرد ، استانداردها و ویژگیها ، کنترل کیفیت ، واحد تحقیق و توسعه ، معرفی محصولات و غیره می باشد
  این کاتالوگ شامل موارد کاربرد ، استانداردها و ویژگیها ، کنترل کیفیت ، واحد تحقیق و توسعه ، معرفی محصولات و غیره می باشد
 • این کاتالوگ شامل موارد کاربرد ، استانداردها و ویژگی های لوله های جداره چاه شرکت پلیمر می باشد.
  این کاتالوگ شامل موارد کاربرد ، استانداردها و ویژگی های لوله های جداره چاه شرکت پلیمر می باشد.
 • این کاتالوگ شامل معرفی محصولات جدید پلیمر گلپایگان می باشد.
  این کاتالوگ شامل معرفی محصولات جدید پلیمر گلپایگان می باشد.

بروشورها

 • این بروشور شامل ویژگی و مشخصات چسب های PG می باشد.
  این بروشور شامل ویژگی و مشخصات چسب های PG می باشد.
 • این بروشور در مورد تاثیرات سرب و فلزات سنگین بر محیط زیست و بدن انسان می باشد .
  این بروشور در مورد تاثیرات سرب و فلزات سنگین بر محیط زیست و بدن انسان می باشد .

لیست قیمت

 • لیست قیمت لوله و اتصالات چسبی
  لیست قیمت لوله و اتصالات چسبی
 • لیست قیمت محصولات استخری
  لیست قیمت محصولات استخری
 • لیست قیمت محصولات برقی
  لیست قیمت محصولات برقی
 • لیست قیمت محصولات پوش فیت
  لیست قیمت محصولات پوش فیت
 • لیست قیمت محصولات جدارچاه
  لیست قیمت محصولات جدارچاه