لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

۵۷۰۰۵ - ۰۳۱

پیام مدیرعامل

کمال کاوه مدیرعامل پلیمر گلپایگان

همیشه بر این باور بوده ام که یکی از عوامل سعادت و خوشبختی یک ملت در گرو کار و تولید است. در چرخه تولید است که مجموعه بازار پول و سرمایه تحت مدیریت سرمایه های انسانی که عامل مهم تولید می باشد تبدیل به عرضه کالا و خدمات می گردد. در این روند است که بازار اشتغال، به صورت مستقیم از تولید و غیرمستقیم در توزیع کالا و تامین نیازهای لجستیکی یک واحد تولیدی ایجاد می گردد. پیامد اشتغال مفید، کاهش بزه کاری و هرز نرفتن نیروهای فعال یک جامعه را موجب، که نه تنها آسودگی دولت در مواجه با این مشکلات را باعث می گردد بلکه با پرداخت مالیات و افزایش درآمد دولت، شرایط پیشرفت و رفاه مردم فراهم می گردد. پلیمر گلپایگان با چنین نگاهی به تولید روی آورد و بر اصول کیفیت، نوآوری و مشتری محوری ارکان خود را بنا نهاد. در این سالها مدیران شرکت در تحقق هرچه بیشتر این اصول سعی وافر نموده و هرگز مشکلات بر سر راه، کوچکترین خللی در اراده آنها در ادامه آن بوجود نیاورده است. ما در پلیمر گلپایگان به سرمایه های معنوی خود که همانا مشتریان محترمی هستند که در این سالها افتخار همکاری با آنها را داشته ایم ارج گذاشته و چون همیشه آماده هستیم که پیشنهادات و انتقادات آنها را در جهت بهتر شدن محصولات و خدمات خود بکار بندیم. ما در پلیمر گلپایگان به شعار ” حق با مشتری است ” آگاهانه و متعهدانه پایبند و همیشه بر تحقق آن پا فشاری می کنیم. اینجانب اعتقاد دارم که موفقیت و پیشرفت در یک شرکت محصول باورها و حمایت های کلیه عوامل دست اندر کار در آن مجموعه می باشد و مفتخرم که در پلیمر گلپایگان همکارانم در تحقق اصول بنیادی شرکت و تحقق شعارها پیشرو و اثر گذار بوده اند.

کمال کاوه - مدیرعامل