لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

۵۷۰۰۵ - ۰۳۱

گواهینامه ها

گواهینامه ISO14001:2015 – سیستم مدیریت شرایط زیست محیطی

مشاهده

گواهینامه ISO9001:2015 – سیستم مدیریت تضمین کیفیت

مشاهده

گواهینامه OHSAS18001:2007 – سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

مشاهده

استاندارد شماره ۱-INSO 9119 از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ( ۱-EN1329 )مخصوص فاضلاب در محدوده ساختمان زیر یا روی کار به رنگ طوسی روشن

مشاهده

استاندارد شماره ۱-INSO 9118 از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ( ۱-EN1401 )مخصوص فاضلاب زیر خاک در محدوده و خارج ساختمان به رنگ نارنجی

مشاهده

استاندارد شماره ۲-ISIRI 13361 از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ( ۲-ISO1452 )مخصوص آبرسانی تحت فشار به رنگ طوسی سیر

مشاهده

استاندارد شماره 3-ISIRI 13361 از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مخصوص آبرسانی و زهکشی تحت فشار

مشاهده

استاندارد شماره 21-ISIRI 11215 از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مخصوص سیستم های مجرایی مدیریت کابل

مشاهده

گواهینامه مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی

مشاهده

گواهینامه 17025:2019 – تایید صلاحیت آزمایشگاه

مشاهده