لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

۵۷۰۰۵ - ۰۳۱

پروژه ها

نیروگاه برق دو منظوره گاز و بخار

نیروگاه برق دو منظوره گاز و بخار

پروژه هزاره سوم بانک پاسارگاد

پروژه هزاره سوم بانک پاسارگاد

مرکز آموزشی درمانی بیمارستان امام حسین اصفهان

مرکز آموزشی درمانی بیمارستان امام حسین اصفهان

شرکت نصب نیرو

شرکت نصب نیرو

پروژه بزرگ ایران مال

پروژه بزرگ ایران مال

آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی

آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی

مجتمع آلومینیوم جنوب

مجتمع آلومینیوم جنوب

شرکت مخابرات ایران

شرکت مخابرات ایران