لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

۵۷۰۰۵ - ۰۳۱

پروژه ها

پروژه هزاره سوم بانک پاسارگاد

پروژه هزاره سوم بانک پاسارگاد

مرکز آموزشی درمانی بیمارستان امام حسین اصفهان

مرکز آموزشی درمانی بیمارستان امام حسین اصفهان

شرکت نصب نیرو

شرکت نصب نیرو

پروژه بزرگ ایران مال

پروژه بزرگ ایران مال

آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی

آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی

مجتمع آلومینیوم جنوب

مجتمع آلومینیوم جنوب

شرکت مخابرات ایران

شرکت مخابرات ایران

بنیاد امور بیماری های خاص

بنیاد امور بیماری های خاص