لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

۵۷۰۰۵ - ۰۳۱
پنل راهنما

آشنایی با اختصارات

PF نوع ساکت پوش فیت
S نوع ساکت چسبی
B روی کار ساختمان
BD زیر یا روی کار ساختمان
U بیرون مصالح ساختمان
UD داخل مصالح ساختمان

پاک کننده

  • پاک کننده - پلیمر گلپایگان
  • کد محصول حجم (میلی لیتر ) سفارش آنلاین
    PG 8141 F 250
    PG 8142 F 500