لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

۵۷۰۰۵ - ۰۳۱
پنل راهنما

آشنایی با اختصارات

PF نوع ساکت پوش فیت
S نوع ساکت چسبی
B روی کار ساختمان
BD زیر یا روی کار ساختمان
U بیرون مصالح ساختمان
UD داخل مصالح ساختمان
بدون سرب

لوله چسبی یکسرکوپله 6 متری طوسی (فاضلاب شهری)

 • لوله چسبی یکسرکوپله 6 متری طوسی (فاضلاب شهری) - پلیمر گلپایگان
 • استاندارد :

  ایران اروپا
  INSO 9118-1 EN 1401-1
  کد محصول ضخامت (mm) قطر (mm) کد موارد مصرف سفتی حلقوی وزن (kg) سفارش آنلاین
  PG 1678 P 3.2 110 U , UD SN4 , SN8 10
  PG 1683 P 4.2 110 UD SN16 12.900
  PG 2218 P 3.2 125 UD SN4 11.400
  PG 2219 P 3.7 125 UD SN8 13.100
  PG 2224 P 4.8 125 UD SN16 16.650
  PG 2861 P 3.2 160 U SN2 14.600
  PG 2862 P 4 160 UD SN4 18.100
  PG 2864 P 4.9 160 UD SN8 21.150
  PG 2870 P 6.2 160 UD SN16 27.400
  PG 3459 P 4 200 U SN2 22.800
  PG 3460 P 4.9 200 UD SN4 27.700
  PG 3462 P 5.9 200 UD SN8 32.900
  PG 3467 P 7.7 200 UD SN16 42.300