لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

۵۷۰۰۵ - ۰۳۱
پنل راهنما

آشنایی با اختصارات

PF نوع ساکت پوش فیت
S نوع ساکت چسبی
B روی کار ساختمان
BD زیر یا روی کار ساختمان
U بیرون مصالح ساختمان
UD داخل مصالح ساختمان
بدون سرب

لوله رزوه دار ذوزنقه ای شیاردار جدارچاه آبی

 • استاندارد :

  ایران
  DIN 4925
  کد محصول
  کد محصول
  طول (L)
  طول (L)
  ضخامت (S)
  ضخامت (S)
  قطر خارجی (d)
  قطر خارجی (d)
  سایز اسمی (dn)
  سایز اسمی (dn)
  نوع رزوه
  نوع رزوه
  پهنای شیار (mm)
  پهنای شیار (mm)
  فاصله شیار (mm)
  فاصله شیار (mm)
  وزن (kg)
  وزن (kg)
  سفارش آنلاین
  سفارش آنلاین
  PG 10127 P 1 5 113 100 Tr 1/5+0/2 , 2+0/2 9/5 2.750
  PG 10128 P 2 5 113 100 Tr 1/5+0/2 , 2+0/2 9/5 5.145
  PG 10129 P 3 5 113 100 Tr 1/5+0/2 , 2+0/2 9/5 7.543
  PG 10130 P 4 5 113 100 Tr 1/5+0/2 , 2+0/2 9/5 9.943
  PG 10193 P 1 7 113 100 Tr 1/5+0/2 , 2+0/2 9/5 3.740
  PG 10194 P 2 7 113 100 Tr 1/5+0/2 , 2+0/2 9/5 7.035
  PG 10195 P 3 7 113 100 Tr 1/5+0/2 , 2+0/2 9/5 10.333
  PG 10196 P 4 7 113 100 Tr 1/5+0/2 , 2+0/2 9/5 13.633
  PG 10259 P 1 6.5 140 125 Tr 1/5+0/2 , 2+0/2 9/5 4.400
  PG 10260 P 2 6.5 140 125 Tr 1/5+0/2 , 2+0/2 9/5 8.400
  PG 10261 P 3 6.5 140 125 Tr 1/5+0/2 , 2+0/2 9/5 12.400
  PG 10262 P 4 6.5 140 125 Tr 1/5+0/2 , 2+0/2 9/5 16.400
  PG 10325 P 1 8 140 125 Tr 3+0/3 11 5.335
  PG 10326 P 2 8 140 125 Tr 3+0/3 11 10.185
  PG 10327 P 3 8 140 125 Tr 3+0/3 11 15.035
  PG 10328 P 4 8 140 125 Tr 3+0/3 11 19.885
  PG 10391 P 1 7.5 165 150 Tr 1/5+0/2 , 2+0/2 9/5 5.995
  PG 10392 P 2 7.5 165 150 Tr 1/5+0/2 , 2+0/2 9/5 11.445
  PG 10393 P 3 7.5 165 150 Tr 1/5+0/2 , 2+0/2 9/5 16.895
  PG 10394 P 4 7.5 165 150 Tr 1/5+0/2 , 2+0/2 9/5 22.345
  PG 10457 P 1 9.5 165 150 Tr 3+0/3 11 7.480
  PG 10458 P 2 9.5 165 150 Tr 3+0/3 11 14.280
  PG 10459 P 3 9.5 165 150 Tr 3+0/3 11 21.080
  PG 10460 P 4 9.5 165 150 Tr 3+0/3 11 27.880
  PG 10523 P 1 10 225 200 Tr 1/5+0/2 , 2+0/2 9/5 10.835
  PG 10524 P 2 10 225 200 Tr 1/5+0/2 , 2+0/2 9/5 20.685
  PG 10525 P 3 10 225 200 Tr 1/5+0/2 , 2+0/2 9/5 30.587
  PG 10526 P 4 10 225 200 Tr 1/5+0/2 , 2+0/2 9/5 40.488
  PG 10589 P 1 13 225 200 Tr 3+0/3 11 13.915
  PG 10590 P 2 13 225 200 Tr 3+0/3 11 26.565
  PG 10591 P 3 13 225 200 Tr 3+0/3 11 39.267
  PG 10592 P 4 13 225 200 Tr 3+0/3 11 51.673
  PG 10655 P 1 12.5 280 250 Tr 1/5+0/2 , 2+0/2 9/5 16.830
  PG 10656 P 2 12.5 280 250 Tr 1/5+0/2 , 2+0/2 9/5 32.130
  PG 10657 P 3 12.5 280 250 Tr 1/5+0/2 , 2+0/2 9/5 47.430
  PG 10658 P 4 12.5 280 250 Tr 1/5+0/2 , 2+0/2 9/5 62.730
  PG 10721 P 1 16 280 250 Tr 1/5+0/2 , 2+0/2 9/5 21.230
  PG 10722 P 2 16 280 250 Tr 1/5+0/2 , 2+0/2 9/5 59.830
  PG 10723 P 3 16 280 250 Tr 1/5+0/2 , 2+0/2 9/5 59.830
  PG 10724 P 4 16 280 250 Tr 1/5+0/2 , 2+0/2 9/5 79.130
  PG 10787 P 1 14.5 330 300 Tr 1/5+0/2 , 2+0/2 9/5 23.045
  PG 10788 P 2 14.5 330 300 Tr 1/5+0/2 , 2+0/2 9/5 43.995
  PG 10789 P 3 14.5 330 300 Tr 1/5+0/2 , 2+0/2 9/5 64.997
  PG 10790 P 4 14.5 330 300 Tr 1/5+0/2 , 2+0/2 9/5 85.895
  PG 11249 P 1 19 330 300 Tr 3+0/3 11 29.700
  PG 11250 P 2 19 330 300 Tr 3+0/3 11 56.700
  PG 11251 P 3 19 330 300 Tr 3+0/3 11 83.700
  PG 11252 P 4 19 330 300 Tr 3+0/3 11 110.700
  PG 10853 P 1 17.5 400 350 Tr 3+0/3 11 33600
  PG 10854 P 2 17.5 400 350 Tr 3+0/3 11 64.260
  PG 10855 P 3 17.5 400 350 Tr 3+0/3 11 94.860
  PG 10856 P 4 17.5 400 350 Tr 3+0/3 11 125.460
  PG 10919 P 1 21.5 400 350 Tr 3+0/3 11 41.250
  PG 10920 P 2 21.5 400 350 Tr 3+0/3 11 78.750
  PG 10921 P 3 21.5 400 350 Tr 3+0/3 11 116.250
  PG 10922 P 4 21.5 400 350 Tr 3+0/3 11 153.750
  PG 10985 P 1 19.5 450 400 Tr 3+0/3 11 42.350
  PG 10986 P 2 19.5 450 400 Tr 3+0/3 11 80.850
  PG 10987 P 3 19.5 450 400 Tr 3+0/3 11 119.350
  PG 10988 P 4 19.5 450 400 Tr 3+0/3 11 157.850
  PG 11051 P 1 23.5 450 400 Tr 3+0/3 11 50.600
  PG 11052 P 2 23.5 450 400 Tr 3+0/3 11 96600
  PG 11053 P 3 23.5 450 400 Tr 3+0/3 11 142.600
  PG 11054 P 4 23.5 450 400 Tr 3+0/3 11 188.600

  این لوله ها در سایزها و کلاس های مختلف جهت تامین آب کشاورزی و چاه های آب معدنی و … حتی در عمیق ترین چاه ها قابل استفاده هستند. این لوله ها دارای مزایایی به شرح ذیل می باشند :

  – طول عمر مفید و بسیار زیاد.
  – سهولت حمل و نصب به دلیل وزن کم و مقاومت مکانیکی بسیار خوب.
  – تشکیل رسوب ناچیز در فضای مشبک لوله و ثابت ماندن ظرفیت آبدهی لوله.
  – تحت تأثیر آب شور و نمک قرار نخواهد گرفت.
  – بر اثر آب های ماسه ای و سنگین خورده نخواهد شد.
  – نصب بسیار آسان به دلیل عدم نیاز به جوشکاری.
  – این لوله ها از سایز ۸۸ تا ۴۵۰ میلیمتر در طول های دلخواه تولید می گردند.

  شکل اتصال لوله های جدارچاه :

  • رزوه هم سطح (FLUSH JOINT THREAD) 

    در این روش ایجاد دندانه در نرگی بر روی سطح خارجی لوله و ایجاد مادگی رزوه بر روی سطح داخلی لوله انجام میشود . که رزوه آن  بر اساس استاندارد ASTM-F480  تولید میگردد. 
   در این روش پس از اتصال دو لوله  به همدیگر سطح  داخلی و خارجی لوله ها با همدیگر هم سطح شده  و در نتیجه دو لوله کاملا در راستای یکدیگر قرار میگیرند . میزان انحراف لوله در چاه به حداقل مقدار خود میرسد . 
   از لوله های با این نوع دندانه معمولا در چاههای با عمق کم و متوسط  , همچنین مصارف جمع آوری آبهای زه کشی استفاده میگردد. 
   صاف بودن دهانه لوله و نداشتن بر آمدگی در محل اتصال سبب ایجاد فضای حلقوی یکنواخت در چاه ، و در نتیجه سبب حداقل مقدار گراول ریزی لازمه میشود و این مورد باعث ایجاد  فشار کمتر جانبی از بیرون لوله خواهد شد .

   بهتر است این روش رزوه زنی تنها بر روی لوله های با ضخامت بالاتر (سری PG+) استفاده گردد. 
   که خود دارای دو نوع رزوه ویثورث و دندانه ذوزنقه ای است    .
   این لوله ها در دو نوع مشبک (شیار دار –اسکرین ) و غیر مشبک (لوله کور – بدون شیار –کیسینگ ) تولید میگردد. 
    

  • رزوه کوپله مادگی (SOCKET JOINT THREAD)  : 

   در این روش ایجاد دندانه ابتدا مادگی کوپله میشود و سپس عملیات رزوه زنی بر روی مادگی لوله انجام میشود . که در این روش مقدار باقیمانده ضخامت دیواره لوله  بیشتر از روش FLUSH JOINT  است  که این خود سبب افزایش مقاومت کششی لوله در چاههای عمق بالاتر خواهد شد . این لوله های جدار کلملا بر اساس استانندارد DIN4925  تولید میگردد. 
    این نوع اتصال لوله ها  خود دارای دو نوع رزوه ویثورث و دندانه ذوزنقه ای است    . 
   -    دندانه ویثورث برای سایز 4 اینچ به پایین کاربرد دارد . 
   -    دندانه ذوزنقه ای  برای سایزبالاتر از 4 اینچ  کاربرد دارد . 


   این لوله ها در دو نوع مشبک (شیار دار –اسکرین ) و غیر مشبک (لوله کور – بدون شیار –کیسینگ ) تولید میگردد.