لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

۵۷۰۰۵ - ۰۳۱
پنل راهنما

آشنایی با اختصارات

PF نوع ساکت پوش فیت
S نوع ساکت چسبی
B روی کار ساختمان
BD زیر یا روی کار ساختمان
U بیرون مصالح ساختمان
UD داخل مصالح ساختمان
بدون سرب

لوله خم چسبی طوسی سیر

 • لوله خم چسبی طوسی سیر - پلیمر گلپایگان
 • لوله خم چسبی طوسی سیر - پلیمر گلپایگان
 • لوله خم چسبی طوسی سیر - پلیمر گلپایگان
 • لوله خم چسبی طوسی سیر - پلیمر گلپایگان
 • استاندارد :

  ایران اروپا
  ISIRI 13361-3 ISO 1452-3
  کد محصول ضخامت (mm) قطر (mm) فشارکار(بار) زاویه RLC D2 LC L1 سفارش آنلاین
  PG 44001 P 3.6 75 10 45 262.5 75.1 70 235
  PG 44006 P 3.6 75 10 90 262.5 75.1 70 920
  PG 44011 P 3.6 75 10 90 796 75.1 70 390
  PG 44021 P 4.3 90 10 45 315 90.1 79 260
  PG 44026 P 4.3 90 10 90 315 90.1 79 885
  PG 44031 P 4.3 90 10 90 630 90.1 79 450
  PG 44041 P 5.3 110 12.5 45 385 110.1 91 300
  PG 44046 P 5.3 110 12.5 90 385 110.1 91 916.5
  PG 44051 P 5.3 110 12.5 90 776 110.1 91 524
  PG 44061 P 4.8 125 10 22.5 437.5 125.1 100 228
  PG 44066 P 4.8 125 10 45 437.5 125.1 100 325
  PG 44071 P 4.8 125 10 90 437.5 125.1 100 915
  PG 44106 P 6.2 160 10 45 560 160.2 121 377
  PG 44111 P 6.2 160 10 90 560 160.2 121 904.5
  PG 44116 P 6.2 160 10 90 720 160.2 121 720