لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

۵۷۰۰۵ - ۰۳۱
پنل راهنما

آشنایی با اختصارات

PF نوع ساکت پوش فیت
S نوع ساکت چسبی
B روی کار ساختمان
BD زیر یا روی کار ساختمان
U بیرون مصالح ساختمان
UD داخل مصالح ساختمان
بدون سرب

لوله خم پوش فیت طوسی سیر

 • لوله خم پوش فیت طوسی سیر - پلیمر گلپایگان
 • لوله خم پوش فیت طوسی سیر - پلیمر گلپایگان
 • لوله خم پوش فیت طوسی سیر - پلیمر گلپایگان
 • لوله خم پوش فیت طوسی سیر - پلیمر گلپایگان
 • استاندارد :

  ایران اروپا
  ISIRI 13361-3 ISO 1452-3
  کد محصول ضخامت (mm) قطر (mm) فشارکار(بار) زاویه RLC D2 D3 e LC L1 R1 R2 R3 سفارش آنلاین
  PG 44004 P 3.6 75 10 45 262.5 75.6 93.9 19.6 111.2 235 5.9 13 23
  PG 44014 P 3.6 75 10 90 262.5 75.6 93.9 19.6 111.2 390 5.9 13 23
  PG 44009 P 3.6 75 10 90 796 75.6 93.9 19.6 111.2 920 5.9 13 23
  PG 44024 P 4.3 90 10 45 315 90.7 110.7 21 116.1 260 6.5 13 23
  PG 44029 P 4.3 90 10 90 630 90.7 110.7 21 116.1 885 6.5 13 23
  PG 44034 P 4.3 90 10 90 315 90.7 110.7 21 116.1 450 6.5 13 23
  PG 44044 P 5.3 110 12.5 45 385 110.8 132.5 22 122.9 300 7 13 23
  PG 44049 P 5.3 110 12.5 90 776 110.8 132.5 22 122.9 916.5 7 13 23
  PG 44054 P 5.3 110 12.5 90 385 110.8 132.5 22 122.9 524 7 13 23
  PG 44064 P 4.8 125 10 22.5 437.5 125.8 148.4 23.8 128.1 228 7 13 23
  PG 44069 P 4.8 125 10 45 437.5 125.8 148.4 23.8 128.1 325 7 13 23
  PG 44074 P 4.8 125 10 90 770 125.8 148.4 23.8 128.1 915 7 13 23
  PG 44079 P 4.8 125 10 90 437.5 125.8 148.4 23.8 128.1 581 7 13 23
  PG 44109 P 6.2 160 10 45 560 161 186 28 140.2 377 8.1 17 30
  PG 44114 P 6.2 160 10 90 720 161 186 28 140.2 904.5 8.1 17 30
  PG 44119 P 6.2 160 10 90 560 161 186 28 140.2 720 8.1 17 30