لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

۵۷۰۰۵ - ۰۳۱
پنل راهنما

آشنایی با اختصارات

PF نوع ساکت پوش فیت
S نوع ساکت چسبی
B روی کار ساختمان
BD زیر یا روی کار ساختمان
U بیرون مصالح ساختمان
UD داخل مصالح ساختمان
بدون سرب

لوله برقی یکسر کوپله سفید 6 متری

 • لوله برقی یکسر کوپله سفید 6 متری - پلیمر گلپایگان
 • استاندارد :

  ایران
  INSO 11215-21
  کد محصول ضخامت (mm) قطر (mm) وزن (kg) سفارش آنلاین
  PG 0034 P 1.5 20 0.800
  PG 46020 P 1.8 25 1.200
  PG 0049 P 1.5 25 1.000
  PG 0064 P 1.8 32 1.550
  PG 46000 P 1.8 40 2.150
  PG 46001 P 1.8 50 2.600
  PG 46002 P 2.4 50 3.400
  PG 46003 P 1.9 63 3.400
  PG 46004 P 3 63 5.100
  PG 46005 P 1.8 75 3.700
  PG 46006 P 2.2 75 4.600
  PG 46007 P 3.6 75 7.300
  PG 46009 P 2.7 90 6.700
  PG 46009 P 4.3 90 10.600
  PG 46010 P 2.2 110 6.700
  PG 46011 P 3.2 110 9.600
  PG 46012 P 5.3 110 15.800
  PG 46013 P 2.5 125 8.700
  PG 46014 P 3.7 125 12.600
  PG 46015 P 6 125 20.400
  PG 46016 P 4.7 160 20.400
  PG 46017 P 7.7 160 32.400
  PG 46018 P 4 200 21.800
  PG 46019 P 5.9 200 32.100