لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

۵۷۰۰۵ - ۰۳۱
پنل راهنما

آشنایی با اختصارات

PF نوع ساکت پوش فیت
S نوع ساکت چسبی
B روی کار ساختمان
BD زیر یا روی کار ساختمان
U بیرون مصالح ساختمان
UD داخل مصالح ساختمان
بدون سرب

شیریکطرفه قفل دار نارنجی

 • شیریکطرفه قفل دار نارنجی - پلیمر گلپایگان
 • شیریکطرفه قفل دار نارنجی - پلیمر گلپایگان
 • شیریکطرفه قفل دار نارنجی - پلیمر گلپایگان
 • استاندارد :

  ایران اروپا
  INSO 9118-1 EN 1401-1
  کد محصول ضخامت (mm) قطر (mm) کد موارد مصرف سفارش آنلاین
  PG 4231 F 3.2 110 UD
  PG 4232 F 3.2 125 UD
  PG 4233 F 4 160 UD
  PG 4234 P 4.9 200 UD

  به منظور ایمن نگه داشتن ساختمانها از ورود فاضلاب بخصوص در مجتمع های آپارتمانی، نصب یکعدد شیریکطرفه پلیمر گلپایگان ضروری است . این شیر ، خروج فاضلاب از ساختمان به فاضلاب شهری یا چاه فاضلاب را تسهیل ولی از ورود فاضلاب شبکه شهری یا سایر آپارتمانها به داخل ساختمان جلوگیری می نماید . محل نصب این شیر جهت تعمیرات آتی و بازدیدهای دوره ای بایستی در دسترس باشد.