لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

۵۷۰۰۵ - ۰۳۱
پنل راهنما

آشنایی با اختصارات

PF نوع ساکت پوش فیت
S نوع ساکت چسبی
B روی کار ساختمان
BD زیر یا روی کار ساختمان
U بیرون مصالح ساختمان
UD داخل مصالح ساختمان
بدون سرب

سه راهی 45 درجه سه سرکوپله تحت فشار ساده طوسی سیر

 • سه راهی 45 درجه سه سرکوپله تحت فشار ساده طوسی سیر - پلیمر گلپایگان
 • استاندارد :

  ایران
  ISO 1452-3
  کد محصول قطر (mm) فشار اسمی سفارش آنلاین
  PG 1731 F 32 PN16
  PG 1733 F 50 PN16
  PG 1734 F 63 PN16