لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

۵۷۰۰۵ - ۰۳۱
پنل راهنما

آشنایی با اختصارات

PF نوع ساکت پوش فیت
S نوع ساکت چسبی
B روی کار ساختمان
BD زیر یا روی کار ساختمان
U بیرون مصالح ساختمان
UD داخل مصالح ساختمان
بدون سرب

زانو 90 درجه دوسر کوپله تحت فشار ساده طوسی سیر

 • زانو 90 درجه دوسر کوپله تحت فشار ساده طوسی سیر - پلیمر گلپایگان
 • استاندارد :

  ایران
  ISO 1452-3
  کد محصول قطر (mm) فشار اسمی سفارش آنلاین
  PG 0761 F 20 PN16
  PG 0762 F 25 PN16
  PG 0763 F 32 PN16
  PG 0765 F 50 PN16
  PG 0766 F 63 PN16
  PG 0768 F 110 PN16