لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

۵۷۰۰۵ - ۰۳۱
پنل راهنما

آشنایی با اختصارات

PF نوع ساکت پوش فیت
S نوع ساکت چسبی
B روی کار ساختمان
BD زیر یا روی کار ساختمان
U بیرون مصالح ساختمان
UD داخل مصالح ساختمان

رابط لوله PVC-U به فولادی (TF)

 • رابط لوله PVC-U به فولادی (TF) - پلیمر گلپایگان
 • کد محصول سایز (میلیمتر) سفارش آنلاین
  PG 8070 F 160
  PG 8071 F 225
  PG 8072 P 280
  PG 8073 F 330
  PG 8074 F 400
  PG 8075 F 450