لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

۵۷۰۰۵ - ۰۳۱
پنل راهنما

آشنایی با اختصارات

PF نوع ساکت پوش فیت
S نوع ساکت چسبی
B روی کار ساختمان
BD زیر یا روی کار ساختمان
U بیرون مصالح ساختمان
UD داخل مصالح ساختمان

الواتور فلزی

 • الواتور فلزی - پلیمر گلپایگان
 • کد محصول سایز (میلیمتر) سفارش آنلاین
  PG 8100 F 160
  PG 8101 F 225
  PG 8102 F 280
  PG 8103 F 330
  PG 8104 F 400
  PG 8105 F 450