لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

۵۷۰۰۵ - ۰۳۱
پنل راهنما

آشنایی با اختصارات

PF نوع ساکت پوش فیت
S نوع ساکت چسبی
B روی کار ساختمان
BD زیر یا روی کار ساختمان
U بیرون مصالح ساختمان
UD داخل مصالح ساختمان

استاپر فلزی

  • استاپر فلزی - پلیمر گلپایگان
  • کد محصول سایز (میلیمتر) سفارش آنلاین
    PG 8045 F 110
    PG 8055 F 125