لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

۵۷۰۰۵ - ۰۳۱
پنل راهنما

آشنایی با اختصارات

PF نوع ساکت پوش فیت
S نوع ساکت چسبی
B روی کار ساختمان
BD زیر یا روی کار ساختمان
U بیرون مصالح ساختمان
UD داخل مصالح ساختمان

آی باکس

 • آی باکس - پلیمر گلپایگان
 • کد محصول سایز (میلیمتر) سفارش آنلاین
  PG 8090 F 160
  PG 8091 F 225
  PG 8092 F 280
  PG 8093 F 330
  PG 8094 F 400
  PG 8095 F 450