لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

۵۷۰۰۵ - ۰۳۱
پنل راهنما

آشنایی با اختصارات

PF نوع ساکت پوش فیت
S نوع ساکت چسبی
B روی کار ساختمان
BD زیر یا روی کار ساختمان
U بیرون مصالح ساختمان
UD داخل مصالح ساختمان

آچار لوله گیر

  • آچار لوله گیر - پلیمر گلپایگان
  • کد محصول سایز حداقل (میلیمتر) سایز حداکثر (میلیمتر) سفارش آنلاین
    PG 8021 F 50 160