لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

پنل راهنما

آشنایی با اختصارات

PF نوع ساکت پوش فیت
S نوع ساکت چسبی
B روی کار ساختمان
BD زیر یا روی کار ساختمان
U بیرون مصالح ساختمان
UD داخل مصالح ساختمان

کونیک کن

  • کد محصول سایز حداقل (میلیمتر) سایز حداکثر (میلیمتر)
    PG 8001 F 50 100
    PG 8002 F 50 160