لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

۵۷۰۰۵ - ۰۳۱
پنل راهنما

آشنایی با اختصارات

PF نوع ساکت پوش فیت
S نوع ساکت چسبی
B روی کار ساختمان
BD زیر یا روی کار ساختمان
U بیرون مصالح ساختمان
UD داخل مصالح ساختمان
بدون سرب

لوله رزوه دار ذوزنقه ای بدون شیار جدارچاه آبی

 • استاندارد :

  ایران
  DIN 4925
  کد محصول
  کد محصول
  طول (L)
  طول (L)
  ضخامت (S)
  ضخامت (S)
  قطر خارجی (d)
  قطر خارجی (d)
  سایز اسمی (dn)
  سایز اسمی (dn)
  نوع رزوه
  نوع رزوه
  وزن (kg)
  وزن (kg)
  سفارش آنلاین
  سفارش آنلاین
  PG 10121 P 1 5 113 100 Tr 2.750
  PG 10122 P 2 5 113 100 Tr 5.145
  PG 10123 P 3 5 113 100 Tr 7.543
  PG 10124 P 4 5 113 100 Tr 9.943
  PG 10187 P 1 7 113 100 Tr 3.740
  PG 10188 P 2 7 113 100 Tr 7.035
  PG 10189 P 3 7 113 100 Tr 10.333
  PG 10190 P 4 7 113 100 Tr 13.633
  PG 10253 P 1 6.5 140 125 Tr 4.400
  PG 10254 P 2 6.5 140 125 Tr 8.400
  PG 10255 P 3 6.5 140 125 Tr 12.400
  PG 10256 P 4 6.5 140 125 Tr 16.400
  PG 10319 P 1 8 140 125 Tr 5.335
  PG 10320 P 2 8 140 125 Tr 10.185
  PG 10321 P 3 8 140 125 Tr 15.035
  PG 10322 P 4 8 140 125 Tr 19.885
  PG 10385 P 1 7.5 165 150 Tr 5.995
  PG 10386 P 2 7.5 165 150 Tr 11.445
  PG 10387 P 3 7.5 165 150 Tr 16.895
  PG 10388 P 4 7.5 165 150 Tr 22.345
  PG 10451 P 1 9.5 165 150 Tr 7.480
  PG 10452 P 2 9.5 165 150 Tr 14.280
  PG 10453 P 3 9.5 165 150 Tr 21.080
  PG 10454 P 4 9.5 165 150 Tr 27.880
  PG 10517 P 1 10 225 200 Tr 10.835
  PG 10518 P 2 10 225 200 Tr 20.685
  PG 10519 P 3 10 225 200 Tr 30.587
  PG 10520 P 4 10 225 200 Tr 40.488
  PG 10583 P 1 13 225 200 Tr 13.915
  PG 10584 P 2 13 225 200 Tr 26.565
  PG 10585 P 3 13 225 200 Tr 39.267
  PG 10586 P 4 13 225 200 Tr 51.763
  PG 10649 P 1 12.5 280 250 Tr 16.830
  PG 10650 P 2 12.5 280 250 Tr 32.130
  PG 10651 P 3 12.5 280 250 Tr 47.430
  PG 10652 P 4 12.5 280 250 Tr 62.730
  PG 10715 P 1 16 280 250 Tr 21.230
  PG 10716 P 2 16 280 250 Tr 40.530
  PG 10717 P 3 16 280 250 Tr 59.830
  PG 10718 P 4 16 280 250 Tr 79.130
  PG 10781 P 1 14.5 330 300 Tr 23.045
  PG 10782 P 2 14.5 330 300 Tr 43.995
  PG 10783 P 3 14.5 330 300 Tr 64.997
  PG 10784 P 4 14.5 330 300 Tr 85.895
  PG 11243 P 1 19 330 300 Tr 29.700
  PG 11244 P 2 19 330 300 Tr 56.700
  PG 11245 P 3 19 330 300 Tr 83.700
  PG 11246 P 4 19 330 300 Tr 110.700
  PG 10847 P 1 17.5 400 350 Tr 33.600
  PG 10848 P 2 17.5 400 350 Tr 64.260
  PG 10849 P 3 17.5 400 350 Tr 94.860
  PG 10850 P 4 17.5 400 350 Tr 125.460
  PG 10913 P 1 21.5 400 350 Tr 41.250
  PG 10914 P 2 21.5 400 350 Tr 78.750
  PG 10915 P 3 21.5 400 350 Tr 116.250
  PG 10916 P 4 21.5 400 350 Tr 153.750
  PG 10979 P 1 19.5 450 400 Tr 42.350
  PG 10980 P 2 19.5 450 400 Tr 80.850
  PG 10981 P 3 19.5 450 400 Tr 119.350
  PG 10982 P 4 19.5 450 400 Tr 157.850
  PG 11045 P 1 23.5 450 400 Tr 50.600
  PG 11046 P 2 23.5 450 400 Tr 96.600
  PG 11047 P 3 23.5 450 400 Tr 142.600
  PG 11048 P 4 23.5 450 400 Tr 188.600

  این لوله ها در سایزها و کلاس های مختلف جهت تامین آب کشاورزی و چاه های آب معدنی و … حتی در عمیق ترین چاه ها قابل استفاده هستند. این لوله ها دارای مزایایی به شرح ذیل می باشند :

  – طول عمر مفید و بسیار زیاد.
  – سهولت حمل و نصب به دلیل وزن کم و مقاومت مکانیکی بسیار خوب.
  – تشکیل رسوب ناچیز در فضای مشبک لوله و ثابت ماندن ظرفیت آبدهی لوله.
  – تحت تأثیر آب شور و نمک قرار نخواهد گرفت.
  – بر اثر آب های ماسه ای و سنگین خورده نخواهد شد.
  – نصب بسیار آسان به دلیل عدم نیاز به جوشکاری.
  – این لوله ها از سایز ۸۸ تا ۴۵۰ میلیمتر در طول های دلخواه تولید می گردند.