لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

۵۷۰۰۵ - ۰۳۱
پنل راهنما

آشنایی با اختصارات

PF نوع ساکت پوش فیت
S نوع ساکت چسبی
B روی کار ساختمان
BD زیر یا روی کار ساختمان
U بیرون مصالح ساختمان
UD داخل مصالح ساختمان
بدون سرب

لوله استخری 5 متری طوسی سیر PG PooL

 • لوله استخری 5 متری طوسی سیر PG PooL - پلیمر گلپایگان
 • استاندارد :

  ایران اروپا
  ISIRI 13361-2 ISO 1452-2
  کد محصول ضخامت (mm) قطر (mm) وزن (kg) سفارش آنلاین
  PG 45021 P 1.5 20 0.700
  PG 45022 P 1.9 25 1.000
  PG 45023 P 2.4 32 1.600
  PG 45024 P 3 40 2.500
  PG 45025 P 3.7 50 4.000
  PG 45026 P 4.7 63 6.300
  PG 45027 P 5.6 75 8.900
  PG 45028 P 6.7 90 12.900
  PG 45029 P 6.6 110 15.700
  PG 45030 P 7.4 125 20.000
  PG 45031 P 9.5 160 32.900
  PG 45032 P 11.9 200 51.500
  PG 45033 P 14.8 250 80.500
  PG 45034 P 18.7 315 128.400
  PG 45035 P 21.1 355 163.000
  PG 45036 P 23.7 400 205.900