لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

۵۷۰۰۵ - ۰۳۱
پنل راهنما

آشنایی با اختصارات

PF نوع ساکت پوش فیت
S نوع ساکت چسبی
B روی کار ساختمان
BD زیر یا روی کار ساختمان
U بیرون مصالح ساختمان
UD داخل مصالح ساختمان
بدون سرب

سیفون خم 87.5 درجه دریچه دار یکسرکوپله پوش فیت طوسی

 • سیفون خم 87.5 درجه دریچه دار یکسرکوپله پوش فیت طوسی - پلیمر گلپایگان
 • استاندارد :

  ایران اروپا
  INSO 9119-1 EN 1329-1
  کد محصول ضخامت (mm) قطر (mm) کد موارد مصرف سفارش آنلاین
  PG 3196 F 3.2 110 BD
  PG 3200 F 3.2 125 BD