لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

۵۷۰۰۵ - ۰۳۱
پنل راهنما

آشنایی با اختصارات

PF نوع ساکت پوش فیت
S نوع ساکت چسبی
B روی کار ساختمان
BD زیر یا روی کار ساختمان
U بیرون مصالح ساختمان
UD داخل مصالح ساختمان
بدون سرب

سه راهی 87.5 درجه سه سر کوپله طوسی

 • سه راهی 87.5 درجه سه سر کوپله طوسی - پلیمر گلپایگان
 • سه راهی 87.5 درجه سه سر کوپله طوسی - پلیمر گلپایگان
 • استاندارد :

  ایران اروپا
  INSO 9119-1 EN 1329-1
  کد محصول ضخامت (mm) قطر (mm) کد موارد مصرف Ds L1 L2 L3 Z1 Z2 Z3 سفارش آنلاین
  PG 1163 F 3 63 B 63.3 58 51 51 37 42 42
  PG 1166 F 3.2 110 BD 110.45 75 68 68 60 74 74
  PG 1167 F 3.2 125 BD 125.5 82 72 72 72 78 73