لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

پنل راهنما

آشنایی با اختصارات

PF نوع ساکت پوش فیت
S نوع ساکت چسبی
B روی کار ساختمان
BD زیر یا روی کار ساختمان
U بیرون مصالح ساختمان
UD داخل مصالح ساختمان
بدون سرب

سه راهی 45 درجه سه سرکوپله طوسی پوش فیت

 • استاندارد :

  ایران اروپا
  INSO 9119-1 EN 1329-1
  کد محصول ضخامت (mm) قطر (mm) کد موارد مصرف Ds L1 L2 L3 Z1 Z2 Z3
  PG 1324 F 3 75 BD 75.4 62 55 55 18 96 96
  PG 1325 F 3 90 BD 90.4 67 60 60 23 117 117
  PG 1326 F 3.2 110 BD 110.45 75 68 68 32 145 145
  PG 1327 F 3.2 125 BD 125.5 82 72 72 27 164 164