لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

۵۷۰۰۵ - ۰۳۱
پنل راهنما

آشنایی با اختصارات

PF نوع ساکت پوش فیت
S نوع ساکت چسبی
B روی کار ساختمان
BD زیر یا روی کار ساختمان
U بیرون مصالح ساختمان
UD داخل مصالح ساختمان
بدون سرب

سه راهی 45 درجه سه سرکوپله طوسی

 • سه راهی 45 درجه سه سرکوپله طوسی - پلیمر گلپایگان
 • سه راهی 45 درجه سه سرکوپله طوسی - پلیمر گلپایگان
 • استاندارد :

  ایران اروپا
  INSO 9119-1 EN 1329-1
  کد محصول ضخامت (mm) قطر (mm) کد موارد مصرف Ds L1 L2 L3 Z1 Z2 سفارش آنلاین
  PG 1125 F 3 90 BD 90.4 67 60 60 23 117
  PG 1126 F 3.2 110 BD 110.45 75 68 68 32 145
  PG 1127 F 3.2 125 BD 125.5 82 72 72 27 164
  PG 1129 F 4.9 200 BD 200.8 110.5 110.5 110.5 72 262