لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

پنل راهنما

آشنایی با اختصارات

PF نوع ساکت پوش فیت
S نوع ساکت چسبی
B روی کار ساختمان
BD زیر یا روی کار ساختمان
U بیرون مصالح ساختمان
UD داخل مصالح ساختمان
بدون سرب

سه راهی 45 درجه دوسر کوپله طوسی پوش فیت

 • استاندارد :

  ایران اروپا
  INSO 9119-1 EN 1329-1
  کد محصول ضخامت (mm) قطر (mm) کد موارد مصرف Dn Ds L1 L2 L3 Z1 Z2 Z3
  PG 1301 F 3 40 B 40 40.3 52 45 45 15 49 49
  PG 1302 F 3 50 B 50 50.3 54 47 47 18 63 62
  PG 1303 F 3 63 B 63 63.3 58 51 51 20 85 85
  PG 1304 F 3 75 BD 75 75.4 62 55 55 18 96 96
  PG 1305 F 3 90 BD 90 90.4 67 60 60 23 117 117
  PG 1306 F 3.2 110 BD 110 110.45 75 68 68 32 145 145
  PG 1307 F 3.2 125 BD 125 125.5 82 72 72 27 164 164
  PG 1308 F 4 160 BD 160 160.6 98 84 84 41 207.5 207.5