لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

پنل راهنما

آشنایی با اختصارات

PF نوع ساکت پوش فیت
S نوع ساکت چسبی
B روی کار ساختمان
BD زیر یا روی کار ساختمان
U بیرون مصالح ساختمان
UD داخل مصالح ساختمان
بدون سرب

سه راهی خم 87.5 درجه دو سر کوپله با انشعاب 50 میلیمتر نارنجی پوش فیت

 • سه راهی خم 87.5 درجه دو سر کوپله با انشعاب 50 میلیمتر نارنجی پوش فیت - پلیمر گلپایگان
 • سه راهی خم 87.5 درجه دو سر کوپله با انشعاب 50 میلیمتر نارنجی پوش فیت - پلیمر گلپایگان
 • استاندارد :

  ایران اروپا
  INSO 9118-1 EN 1401-1
  کد محصول ضخامت (mm) قطر (mm) کد موارد مصرف Dn Ds L1 L2 L3 Z1 Z2 Z3 سفارش آنلاین
  PG 1721 F 3.2 110 UD 110 110.45 75 67 67 107 84 58