لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

پنل راهنما

آشنایی با اختصارات

PF نوع ساکت پوش فیت
S نوع ساکت چسبی
B روی کار ساختمان
BD زیر یا روی کار ساختمان
U بیرون مصالح ساختمان
UD داخل مصالح ساختمان
بدون سرب

سه راهی تبدیل 90 درجه دو سرکوپله طوسی پوش فیت

 • استاندارد :

  ایران اروپا
  INSO 9119-1 EN 1329-1
  کد محصول ضخامت (mm) قطر (mm) کد موارد مصرف Dn Ds ds L1 L2 L3 Z1 Z2 Z3
  PG 2264 F 4 110 - 160 BD 160 160.6 110.5 98 68 84 85 95.2 97.5
  PG 2265 F 4 125 - 160 BD 160 160.6 125.5 98 72 84 85 95.6 97.5
  PG 2266 F 4.9 160 - 200 BD 200 200.7 160.6 128 84 108 63 239 262