لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

پنل راهنما

آشنایی با اختصارات

PF نوع ساکت پوش فیت
S نوع ساکت چسبی
B روی کار ساختمان
BD زیر یا روی کار ساختمان
U بیرون مصالح ساختمان
UD داخل مصالح ساختمان
بدون سرب

سه راهی تبدیل 45 درجه سه سر کوپله نارنجی پوش فیت

 • سه راهی تبدیل 45 درجه سه سر کوپله نارنجی پوش فیت - پلیمر گلپایگان
 • سه راهی تبدیل 45 درجه سه سر کوپله نارنجی پوش فیت - پلیمر گلپایگان
 • استاندارد :

  ایران اروپا
  INSO 9118-1 EN 1401-1
  کد محصول ضخامت (mm) قطر (mm) کد موارد مصرف Ds ds L1 L2 L3 Z1 Z2 Z3 سفارش آنلاین
  PG 2362 F 3.2 63 - 110 UD 110.45 63.3 75 51 68 12 120 126
  PG 2367 F 3.2 75 - 110 UD 110.45 75.4 75 55 68 12 120 126
  PG 2363 F 3.2 90 - 110 UD 110.45 90.4 75 60 68 32 132 145
  PG 2368 F 3.2 90 - 125 UD 125.5 90.4 82 60 72 39 136 153
  PG 2364 F 3.2 110 - 125 UD 125.5 110.45 82 68 72 20 156 154