لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

پنل راهنما

آشنایی با اختصارات

PF نوع ساکت پوش فیت
S نوع ساکت چسبی
B روی کار ساختمان
BD زیر یا روی کار ساختمان
U بیرون مصالح ساختمان
UD داخل مصالح ساختمان
بدون سرب

سه راهی تبدیل 45 درجه دو سر کوپله طوسی پوش فیت

 • استاندارد :

  ایران اروپا
  INSO 9119-1 EN 1329-1
  کد محصول ضخامت (mm) قطر (mm) کد موارد مصرف Dn Ds ds L1 L2 L3 Z1 Z2 Z3
  PG 2229 F 3 50 - 75 BD 75 75.4 50.3 62 47 55 18 84 96
  PG 2230 F 3 50 - 90 BD 90 90.4 50.3 67 47 60 23 105 117
  PG 2221 F 3 63 - 90 BD 90 90.4 63.3 67 51 60 23 111 117
  PG 2231 F 3 75 - 90 BD 90 90.4 75.35 67 55 60 23 117 117
  PG 2222 F 3.2 63 - 110 BD 110 110.45 63.3 75 51 68 12 120 126
  PG 2227 F 3.2 75 - 110 BD 110 110.45 75.4 75 55 68 12 120 126
  PG 2223 F 3.2 90 - 110 BD 110 110.45 90.4 75 60 68 32 132 145
  PG 2228 F 3.2 90 - 125 BD 125 125.5 90.4 82 60 72 39 136 153
  PG 2224 F 3.2 110 - 125 BD 125 125.5 110.45 82 68 72 20 156 154
  PG 2225 F 4 110 - 160 BD 160 160.6 110.5 98 68 84 41 180 207.5
  PG 2226 F 4 125 - 160 BD 160 160.6 125.5 98 72 84 41 188 207.5
  PG 2234 F 4 110 - 200 BD 200 200.78 110.65 128 68 108 63 228.1 262.1