لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

پنل راهنما

آشنایی با اختصارات

PF نوع ساکت پوش فیت
S نوع ساکت چسبی
B روی کار ساختمان
BD زیر یا روی کار ساختمان
U بیرون مصالح ساختمان
UD داخل مصالح ساختمان
بدون سرب

سه راهی با رابط دریچه بازدید کامل نارنجی پوش فیت

 • سه راهی با رابط دریچه بازدید کامل نارنجی پوش فیت - پلیمر گلپایگان
 • استاندارد :

  ایران اروپا
  INSO 9118-1 EN 1401-1
  کد محصول ضخامت (mm) قطر (mm) کد موارد مصرف سفارش آنلاین
  PG 3634 F 3.2 125 UD
  PG 3636 F 4 200 UD
  PG 3635 F 4 160 UD