لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

پنل راهنما

آشنایی با اختصارات

PF نوع ساکت پوش فیت
S نوع ساکت چسبی
B روی کار ساختمان
BD زیر یا روی کار ساختمان
U بیرون مصالح ساختمان
UD داخل مصالح ساختمان
بدون سرب

دریچه بازدید نارنجی پوش فیت

  • دریچه بازدید نارنجی پوش فیت - پلیمر گلپایگان
  • استاندارد :

    ایران اروپا
    INSO 9118-1 EN 1401-1
    کد محصول ضخامت (mm) قطر (mm) کد موارد مصرف سفارش آنلاین
    PG 4603 F 4 160 UD