لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

۵۷۰۰۵ - ۰۳۱
پنل راهنما

آشنایی با اختصارات

PF نوع ساکت پوش فیت
S نوع ساکت چسبی
B روی کار ساختمان
BD زیر یا روی کار ساختمان
U بیرون مصالح ساختمان
UD داخل مصالح ساختمان

درپوش انتهایی

 • درپوش انتهایی - پلیمر گلپایگان
 • کد محصول سایز (میلیمتر) سفارش آنلاین
  PG 8080 F 160
  PG 8081 F 225
  PG 8082 F 280
  PG 8083 F 330
  PG 8084 F 400
  PG 8085 F 450