لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

پنل راهنما

آشنایی با اختصارات

PF نوع ساکت پوش فیت
S نوع ساکت چسبی
B روی کار ساختمان
BD زیر یا روی کار ساختمان
U بیرون مصالح ساختمان
UD داخل مصالح ساختمان
بدون سرب

انشعابگیر زین اسبی 45 درجه طوسی چسبی

  • استاندارد :

    ایران اروپا
    INSO 9119-1 EN 1329-1
    کد محصول ضخامت (mm) قطر (mm) کد موارد مصرف سفارش آنلاین
    PG 5409 F 3.2 63 - 110 UD