لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

۵۷۰۰۵ - ۰۳۱
لوله برقی
لوله برقی
INSO 11215-21
کوپلینگ برقی
کوپلینگ برقی
INSO 11215-21