لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

۵۷۰۰۵ - ۰۳۱

مصاحبه مهندس کمال کاوه مدیرعامل شرکت پلیمر گلپایگان با مجله ساختمان

1397/5/20
مصاحبه مهندس کمال کاوه مدیرعامل شرکت پلیمر گلپایگان با مجله ساختمان