لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

پلیمرگلپایگان دربرنامه تولیدمثبت چهارشنبه 98/4/5 ساعت 21:10

1398/4/5
پلیمرگلپایگان دربرنامه تولیدمثبت چهارشنبه 98/4/5 ساعت 21:10

با ما همراه باشید در برنامه تولید مثبت - چهارشنبه 5 تیر 98 ساعت 21:10 از شبکه تهران (پنج سیما)