لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

۵۷۰۰۵ - ۰۳۱

مصاحبه خبرگزاری ایفنا درنمایشگاه صنعت ساختمان تهران

1402/5/15
مصاحبه خبرگزاری ایفنا درنمایشگاه صنعت ساختمان تهران

مصاحبه خبرگزاری ایفنا با مهندس وحید وثوقیان مدیر فنی آزمایشگاه پلیمر گلپایگان