لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

۵۷۰۰۵ - ۰۳۱

مصاحبه با مدیرعامل شرکت پلیمر گلپایگان در نمایشگاه تهران

1402/7/22
مصاحبه با مدیرعامل شرکت پلیمر گلپایگان در نمایشگاه تهران

مصاحبه با مدیرعامل شرکت پلیمر گلپایگان در نمایشگاه تاسیسات و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی ، تهویه مطبوع ، استان تهران مهرماه 1402