لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

۵۷۰۰۵ - ۰۳۱

نهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان بندرعباس بهمن 1400

1400/11/18
نهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان بندرعباس بهمن 1400

مقدم شما را در نهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان بندعباس گرامی می داریم . 

زمان : 20 (چهار شنبه) الی 23 (جمعه) آبان ماه - ساعت 16 الی 22

مکان : بندرعباس ، سه راه جهانبار ، خیابان بازرگانی ، محل دائمی نمایشگاههای بندرعباس