لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

نمایشگاه بین المللی پروژه قطر اردیبهشت ۹۸

1398/1/25
نمایشگاه بین المللی پروژه قطر اردیبهشت ۹۸

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و مصالح ساختمانی ۹ الی ۱۱ اردیبهشت - دوحه قطر