لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

نمایشگاه بین المللی اربیل کردستان عراق مهر ۹۸

1398/6/30
نمایشگاه بین المللی اربیل کردستان عراق مهر ۹۸

نمایشگاه بین المللی اربیل - کردستان عراق - دوشنبه 8 مهر لغایت پنج شنبه 11 مهر