لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

۵۷۰۰۵ - ۰۳۱

بیست و یکمین نمایشگاه صنعت ساختمان بیرجند مرداد 1401

1401/5/4
بیست و یکمین نمایشگاه صنعت ساختمان بیرجند مرداد 1401

مقدم شما را در بیست و یکمین نمایشگاه صنعت ساختمان خراسان جنوبی گرامی می داریم . 

زمان : 4 (سه شنبه) الی 8 (شنبه) تیر ماه - ساعت 17 الی 22

مکان : بیرجند ، محل دائمی نمایشگاههای بین المللی خراسان جنوبی