لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

۵۷۰۰۵ - ۰۳۱

بیست و چهارمین نمایشگاه صنعت ساختمان فارس تیر 1401

1401/4/8
بیست و چهارمین نمایشگاه صنعت ساختمان فارس تیر 1401

مقدم شما را در بیست و چهارمین نمایشگاه صنعت ساختمان فارس گرامی می داریم . 

زمان : 8 (چهارشنبه) الی 11 (شنبه) تیر ماه - ساعت 17 الی 22

مکان : شیراز ، محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان فارس