لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

۵۷۰۰۵ - ۰۳۱

بیست و سومین نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد خرداد 1401

1401/3/24
بیست و سومین نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد خرداد 1401

مقدم شما را در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان مشهد گرامی می داریم . 

زمان : 25 (چهار شنبه) الی 28 (شنبه) خرداد ماه - ساعت 16 الی 22

مکان : مشهد ، نمایشگاه بین المللی مشهد