لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

بیست و دومین نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز تیر 99

1399/4/12
بیست و دومین نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز تیر 99

مقدم شما را در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شیراز گرامی می داریم . 

زمان : 11 (چهارشنبه) الی 14 (شنبه) تیر ماه - ساعت 17 الی 22

مکان : شیراز، شــهرک گلسـتان، بلوار دهخــدا نمایشــــگاه های بین المللی استان فـارس