لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

۵۷۰۰۵ - ۰۳۱

دومین کنفرانس بین المللی نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری

1397/5/27
دومین کنفرانس بین المللی نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری