لوگوی شرکت پلیمر گلپایگان

پلیمرگلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

۵۷۰۰۵ - ۰۳۱

اولین کنفرانس بین المللی نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری

1396/5/10
اولین کنفرانس بین المللی نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری